Liberecký zámek vykoupit a zpřístupnit

Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?

Liberecký zámek je dlouhodobě uzavřen liberecké i turistické veřejnosti. Před rokem 1989 zde byla expozice státního podniku Skloexport, po privatizaci se zámek dostal až k současnému majiteli, kterým je společnost ÚSTÍ DEVELOPMENT s.r.o. Ta ho spolu s přilehlým zámeckým parkem vlastní od roku 2007. V roce 2017 dohodli Jan Korytář a Karolína Hrbková s majitelem otevření zámeckého parku pro veřejnost.

Cena za nemovitost byla stanovena na základě předběžných jednání, přičemž posudek vyhotovený znalcem nemovitost ocenil na 65 mil. Kč, představa majitele je ale 96 mil. Kč. Díky tomu, že se jedná o zajímavou nemovitost, chceme si na jeho koupi vzít účelový úvěr, který umožní splátky rozložit do více let, aby nebyl příliš zatížen rozpočet města. Zámek je navíc v relativně dobrém technickém stavu, jak vyplývá ze základního stavebně-technického průzkumu.

Záměr výkupu mělo projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání v červnu 2017. Bod se bohužel ani nepodařilo zařadit na program jednání.

Proč to chceme prosadit?

Jedná se o významnou památku v centru města, která se při vhodném využití může stát jak cílem turistů navštěvujících Liberec, tak spolu s obnovou nedaleké galerie vytvořit kvalitní kulturní a společenské zázemí pro obyvatele města. Chceme se také vyhnout riziku, že tato památka, která je roky nevyužívána, začne postupně chátrat a na její obnovu v budoucnu bude potřeba mnohem více peněz než nyní. Jedním z důležitých důvodů je i naše snaha, aby zámecký park byl i do budoucna přístupný pro veřejnost a propojil se s dalšími okolními parky, které jsou ve vlastnictví města.

Která další města vlastní zámek?

Například Děčín. Zde byla před roky podobná situace. Nevyužívaný zámek chátral. V roce 1991 jej získalo do svého majetku město Děčín a začala jeho postupná rekonstrukce. V současnosti je opravena již celá hlavní zámecká budova. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo využívá Státní okresní archiv. V opravených prostorech západního a jižního křídla se konají individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy a další kulturní akce. Také zámecké nádvoří oživují v průběhu celého roku nejrůznější slavnosti. Obnova zámku v současné době pokračuje rekultivací zámeckých zahrad a parku. Již dnes patří zámek Děčín mezi nejnavštěvovanější památkové objekty Ústeckého kraje

Jaké jsou argumenty proti?

Jako obvykle – město by mělo dát peníze na jiné věci, není zatím přesně vyjasněno, jak to bude celé fungovat, bude to další zátěž pro městský rozpočet.

Co na to říkáme?

Cílem města není vydělávat peníze, nemusí být vše ziskové. Město není podnikatelem, proto může podporovat i veřejně prospěšné věci, které si na sebe samy nevydělají. Cílem dobrého vedení města má být vytváření podmínek pro kvalitní život všech jeho obyvatel. Proto jsme přesvědčeni, že bychom podobně jako jiná města měli nevyužitý zámek vykoupit a znovu z něj vytvořit jedno z míst společenského a kulturního dění v našem městě.

V případě zámku je ovšem naším jednoznačným cílem, aby se do tří let, tedy ještě do konce dalšího volebního období, dostal provozně do zisku a naopak pomohl financovat některé další veřejně prospěšné projekty města.

Dopad na rozpočet:

Cena za nemovitost je max. 96,5 mil. Kč. Při úvěru na 10 let, jištěném právě touto nemovitostí, půjde o roční výdaj 10 mil. Kč, což je cca 0,5 % rozpočtu města.

Náklady na uvedení do provozu záleží na budoucím využití prostor, potřebné základní úpravy odhadujeme na 10–20 mil. Kč. Část chceme získat z dotací. Náklady na správu předběžně odhadujeme na 3–5 mil. Kč ročně, odhad příjmů ze vstupného a pronájmů v prvních letech na 2,4 mil. Kč. Do tří let chceme příjmy zvýšit tak, aby plně pokryly provozní náklady.

Srovnání s dalšími akcemi města:

Výstavba hokejové arény – přes 600 mil. Kč
Oprava nového magistrátu – 232 mil. Kč
Roční výdaje na MHD – 220 mil. Kč
Výstavba nového terminálu a parkovacího domu u nádraží – 160 mil. Kč