Námitky

Námitky, které slýcháme proti referendu:

 • Lidé to nemůžou sami dobře rozhodnout. NESOUHLASÍME. V zastupitelstvu sedí také jen lidé. V minulosti třeba prodali libereckou spalovnu, dopustili zadlužení města. Takže za nás: Lidé mohou sami tyto otázky posoudit a sami se rozhodnout.
 • Jste politici, měli jste se domluvit. SOUHLASÍME, ALE: Když ostatní zastupitelé hledají stále nové a nové důvody, proč něco nejde, rozhodli jsme se, že nemá cenu nadále pokračovat v planých diskusích a chceme nechat rozhodnout samotné občany města. Jen výkup hráze ve Vesci jsme ke schválení předložili 5x. Marně…
 • Je to jen kampaň před volbami. NESOUHLASÍME. Zapojení lidí do rozhodování je naší dlouhodobou prioritou. Navíc se každý Liberečan může rozhodnout sám, zda na kteroukoli otázku v referendu odpoví ANO, či NE. Ostatní politické strany mají stejnou možnost uspořádat referendum na otázky, které přijdou důležité zase jim.
 • Jsem ze zásady proti referendům, zejména o důležitých zahraničně-politických otázkách. ROZUMÍME, ALE: Na obecní a místní úrovni mají referenda podle nás své opodstatnění a význam. Ve městech a obcích lidé rozhodují o tom, co bezprostředně znají ve svém okolí. Nejde ani o nějakou "politiku", ani o složité právní problémy, ani o zakotvení České republiky ve světě.
 • Prý to bude drahé a je to další zadlužování města. NESOUHLASÍME: Když se podaří v referendu prosadit všechno, bude to pro město znamenat v příštích letech roční výdaj asi 35–40 mil. Kč. To jsou necelá 2 % rozpočtu města. Když se neprosadí nic, může to být ještě dražší. Příklad? Lesní amfiteátr se buď podaří obnovit jako letní kino a místo pro rekreaci, nebo na jeho místě vznikne za 30 milionů parkoviště v lese.
 • Prý to stejně nemá cenu, politici si pak udělají, co chtějí. NESOUHLASÍME: Pokud se referenda zúčastní alespoň 35 % voličů, bude platné a jeho výsledek bude na příštích pět let závazný. Žádné zastupitelstvo nebo někdo jiný ho nesmí změnit. V číslech to znamená, že k referendu musí z 80 tisíc voličů přijít alespoň 28 tisíc občanů.
 • Prý na to nejsou v rozpočtu peníze a ani nedokážeme sehnat dotace. NESOUHLASÍME: Víme dobře, jak na tom Liberec je. Proto prosazujeme, aby město na vše, na co může získat dotace, je také získalo. Je to náročnější, ale šetří to rozpočet města. Ušetřené peníze pak můžeme použít na jiná zlepšení života ve městě. Nesedíme jen s rukama v klíně. Pracujeme na tom, abychom na potřebné projekty sehnali co nejvíce peněz z jiných zdrojů.
  MHD pro děti a seniory zdarma
  Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?
  Větší regulace hazardu také v Liberci
  Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou hrou?
  Liberecký zámek vykoupit a zpřístupnit
  Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?
  Obnova lesního amfiteátru
  Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?
  Revitalizace Veseckého rybníku
  Soulasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?